My 30:th birthday party, 15/3 2003, part 5

part 1 | part 2 | part 3 | part 4 | part 5 | part 6 | part 7 | part 8 | part 9

Let the karaoke begin!


MC Jon on the mic


Heeeeeeey, hey baby (Johanna and Olof takes it away)


Well well...


Helena back on the mic


niklas@nilin.se