Status #0

Detta är helt enkelt statusinformationen för mig. Jag lär ha högst siffror på allting gissar jag..
Status        : 100
Namn         : Niklas Lindholm (sysop) #0
Annan info      : 
Antal rader     : 47
Först inloggad    : 910203 21:41
Senast inloggad   : 970101 01:55
Total tid inloggad  : 1408:25
Antal inloggningar  : 6192
Antal lästa texter  : 174054
Antal skrivna texter : 20503
Uploads       : 393
Downloads      : 19


niklas@nilin.se