Changes140

    920417 - Man kan använda AmigaDOS-patterns i sök-kommandot.

1.40  920412 - Ctrl-X återinförd i fullskärmseditorn.
       - ARexx-kommandot 'logout'.
    920406 - Kommandot Börja Om
       - Buggen som gjorde att man kunde bli utkastad mitt i
        en offdown fixad.
       - Att ha löesnord på ett kommando förstör inte längre
        argumenten.
    920405 - Head.dat och Text.dat uppdelade på flera filer om 512
        texter var.
       - En del ARexx-kommandon, både i kommandohosten och
        funktionshosten, har ändrat namn så det blir mindre
        svengelska.
       - Nytt Arexx-kommando för att anropa ett kommando via dess
        nummer.
    920404 - Möjlighet att starta NiKomSet och påbörja en inloggning
        direkt, tex via TrapDoor.
    920403 - Editorerna dynamiska, gränsen på 200 rader borta. Ctrl-X
        utbytt mot Ctrl-K i fullskärmseditorn. Ctrl-A och E nya.
    920216 - Bugg fixad som gjorde att man inte kunde köra fast
        hastighet.
       - Modemet initialiseras efter GetRelLine.
    9202xx - En fil markeras med lång beskrivning direkt vid upload.
       - Hela CONNECT-meddelander skrivs till loggfilen.
    920105 - Man kan ange saker som ska loggas till en loggfil.
        Två nya fält i System.cfg, LOGMASK och LOGFILE.
       - Inläsandet av användare uppsnabbat.
    920104 - Fil-IO sker med OS-rutiner på de flesta ställen i
        NiKomCon och NiKomSer.
    911228 - Upload och download syns i vilka.
       - Man kan köra ett ARexx-program när carriern släppts.
       - Flagga för om det ska skickas ANSI-sekvenser på
        kommandoraden.
       - Det markeras i fillistan om filen har lång beskrivning
       - Man kan även få upp mitt i en möteslista.
       - Man får en fråga när man kommenterar i kommentars-
        skyddade möten.
    911225 - Seriella buffern ökad till 16384.
    9112?? - Man kan använda modemets autosvar om man vill.
       - NiKom klarar att det connectar på flera hastigheter
       - CONNECT behöver inte komma direkt efter RING
    911204 - Bugg i xpr_sread() och xpr_swrite() som inte genererade
        en felkod när carriern släpptes fixad.
    911203 - Buggen när man tryckte Ctrl-X vid lösenordet fixad.
    911120 - DTR släpps när carriern släppts för att resetta modemet.
       - Man kan definiera tecken som man sätter före användarnamnet
        vid inlogg för att köra Arexx-program automagiskt.

1.30  911027 - Arexx-funktionen CreateText()
       - Arexx-funktionen TextInfo()
       - Arexx-funktionen NextUnRead()
    911020 - Kommandointerfacet klarar stora/små bokstäver i kommandona
       - Lite mer info än 'Konstigt rexx-kommando..' vid fel
       - Recbinfile returnerar filnamnet som togs emot
       - PASSWORD i Modem.cfg borttaget
       - HANGUPDELAY i Modem.cfg för att ange efter hur lång tid
        carriern ska släppas.
       - Möjlighet att stänga devicet för att släppa carriern
    911019 - Nu ska det fungera att byta namn på en fil som redan finns
        eller vars filnamn innehåller mellanslag.
    911009 - Man kan ändra lite mer med Ändra Fil.
    911007 - Man kan ange antal rader man vill se i lista senaste
       - Man kan ange en nyckel som argument till lista filer
       - Möten kan ha en mötesadministratör.
       - Om man anropar 'MötesStatus' utan argument tas det mötet
        man befinner sig i.
       - Flagga för om lappen ska synas vid brev till en själv.
       - Buggen med att man inte kunde kommentera texter i
        gruppstyrda möten fixad.
    911006 - En area kan ha upptill 16 directoryn.
       - Utskrift avbryts om carriern släpps.
       - En Ctrl-O skickas till fönstret efter varje inloggning.
       - Arexx-funktionen NextFile()
       - Arexx-funktionen RaderaFil()
    910917 - Ny flagga om man vill kunna pausa med mellanslag eller inte.
       - Ctrl-S buggen fixad.
       - Om man inte skriver något vid säg så skickas heller ingenting.
    910827 - sendbinfile och recbinfile levererar resultatkoder

1.20  910821 - Ingen i utloggningstexten.
       - Man kan konfigurera i System.cfg om Arexx-program
        ska köras automatiskt på olika ställen.
    910820 - Arexx-kommandot whichmeet
       - Arexx-kommandot whicharea
       - Buggen som visade hemliga grupper i Mötesstatus fixad.
       - Möjlighet att stänga seriella porten med GetRelLine.
       - Arexx-funktionen NodeInfo()
    910814 - Kommandot Ändra Grupp
       - Kommandot Radera Grupp
       - Arexx-kommandot gettekn
       - Arexx-kommandot chkbuffer
       - Arexx-komamndot yesno
       - Arexx-funktionen ReadConfig()
    910813 - Kommandot Alias (med allt det innebär)
    910810 - Lååånga texter ska förhoppningsvis inte trasha minne.
       - Om man ändrar en användare som är inloggad så hämtas även
        informationen från minnet.
    910809 - ChgUser() ändrar i minnet också.
       - Ett mellanslag efter Namn: och Lösen:-promptarna.
       - Nya användare hamnar inte i areor de inte borde hamna i.
       - ExtKom3.nik körs när en ny användare har registrerat sig.
        PostNyAnv.txt får visas därifrån om så önskas.
       - Vid Ändra Lapp står det att man går in i editorn.
       - UserInfo() plockar information från minnet om personen
        är inloggad.
    910807 - Fixade så att var x:te rad inte förstörde rader
        som inte slutade på LF.

1.15  910805 - Möjlighet till var x:te rad.
       - NiKom kommer ihåg vilken area en användare var i när
        han var inloggad senast.
       - NIKOMREXXHOST-porten öppnas efter det att allt är inläst
        av servern.
    910804 - NiKParse parsar även nycklar och areor.
       - Arexxfunktionen KommandoInfo()
       - Arexxfunktionen FilInfo()
       - Arexxfunktionen AreaInfo()
       - Arexxfunktionen ChgUser()
       - Arexxfunktionen SkapaFil()
    910803 - Lista Medlemmar -g istället för Lista Gruppmedlemmar.
       - Man ser i statusen vilka grupper en person är med i.
       - Om man ändrar en person som är inloggad så ändras det
        i minnet istället för på disken.
    910802 - Serverns inläsning av filer går _mycket_ snabbare.
       - Filer laddas upp till temporärdirectory som anges i
        i System.cfg.
       - Man kan ange en gräns i System.cfg hur full disken kan bli
        innan NiKom vägrar upload.
       - Bugg som rotade på fel ställe i minnet (och i BrevMot.dat)
        när man raderade ett brev fixad.
    910801 - Kommandot 'Lista Gruppmedlemmer'.
       - Fixade bugg som gjorde att man inte fick fram nya filer med
        'Nya Filer' kommandot om en area var kopplad till en grupp.

1.11  910731 - Nya användare blir inte medlem i de grupper som användaren
        innan.
       - Hemliga möten syns inte om man inte ska se det men (men
        mötet är kopplat till någon grupp)
       - De möten man kan gå med i kan man även läsa texter i.

1.10  910728 - Det finns numera 101 tillgängliga statusnivåer (0-100)
       - En ny konfigurationsfil för vad man får göra vid olika
        statusnivåer.
       - Man kan ange i System.cfg vad brevlådan ska heta.
       - Man kan även ange vad man ska skriva för att registrera sig
        som ny användare.
       - Säkrare inläsning av ovanstående fil.
       - Om det inte är någon inloggad står det inte om personen
        gör något.
       - Rensning av texter ska även fungera när lägsta textnummret
        slår runt i bitmapen. (Hoppas jag...)
    910726 - Hoppa Ärende utan argument använder den senast lästa textens
        ärenderad.
       - Om man inte har läst någon text så tror inte NiKom att man
        har läst den text som förra användaren läste sist.
    910719 - Man kan ta status på möten. Möten kan ha lappar.
       - Kommandot 'Hoppa Ärende'
       - När man loggar ut från en serienod ska det inte längre komma
        upp loggade ut..
       - Filen PostNyAnv.txt skrivs ut när en användare har
        registrerat sig.
       - OffDown rensar även brevlådan numera.
    910717 - NiKom skärmen utgår nu från WB-skärmen vad gäller storlek
        och interlace.
    910716 - Man kan ha directorynamn till en filarea som slutar på :
       - När man ändrar en användares status ändras det i minnet
        också.

1.01  910715 - Fixade problem med zmodem-initstringar längre än 30 tecken.
       - Raderade användare blir inte i
        lista senaste längre.
    910714 - Fixade så att Servern läst in grupperna till rätt lista..
       - Man kan numera inte köra igång två servers samtidigt
       - Man kan avsluta Servern med Ctrl-C

niklas@nilin.se