Changes14711

Detta ska vara en komplett lista på alla förändringar mellan NiKom 1.47
och NiKom 1.4711. Jag har varit riktigt duktig och skrivit upp allt när
jag gjort det. (Tror jag)

- Man kan avbryta långa filbeskrivningar med Ctrl-C

- Vem som helst kan inte radera möten längre.

- ska komma upp även när NiKomSer precis har startats.

- NiKom ska inte missa nedladdningar om överföringen avbryts.

- Jag hoppas att NiKom räknar rader bättre vid fillistningar.

- När man står längst till höger på en rad (som är längst ner på skärmen)
 och trycker pil höger ska Term scrolla ordentligt.

- Mitt experiment med UUCico där man loggade in som "blutti" är borta.

- Kommandohistorian rensas innan namnprompten.

- Cps-värdet syns hela tiden vid filöverföringar.

- ARexx-kommandot RunRawFifo

- Brevpekaren ska uppdateras ordentligt efter Rensa Brev.

- När man ger 'Endast' vi en 'Nästa Kommentar'-prompt så kommer det
 alltid fram en 'Du befinner dig i..'.

- Förhoppningsvis lite säkrare koll av nyckeln.

- NiKom kommer ihåg var i historiebuffern man befinner sig. Om man vill
 utföra samma kommando igen är det bara att trycka pil upp. Dessutom
 kan man alltid rensa kommandoraden med pil ner numera.

- Inaktivitetskollen ska fungera även vid -Getty.

- Det kommer upp en hjälptext vid editorerna om flaggan 'Ingen automagisk
 hjälptext' är avslagen. (Ja, flaggan är omdöpt)

- ARexx-programmet som kan köras när carriern släpps ska fungera
 även vid -Getty.

- En liten informativ rad vid 'Lista Medlemmar' och 'Lista Rättigheter'
 är tillagd.

- NiKom ska inte hänga sig om man raderar mötet man befinner sig i. (Man
 ska hamna i brevlådan istället.)

- Default-värdet för ny inloggning i NiKomCon är numera Ja.

- ARexx-kommandot Edit returnerar 1 om texten sparades och 0 om den
 kastades bort.

- Man ska inte längre kunna ladda upp en fil med samma namn som en
 ovaliderad fil.

- När man gör 'Endast' i brevlådan ska det bara komma upp en 'Du befinner
 dig i...'.

- Man kan diskreditera användare som är inloggade.

- TAG_DONE tillagt till OpenWindowTags(). (Skäms som en hund över att ha
 missat det :-). Ska förmodligen förhindra en hel del Enforcerhits.

- Den förvirrande texten 'Inget protokoll inställt' är borta från
 kommandot 'Visa Filinfo'. (Egentligen saknar kommandot funktion nuförtiden
 men finns kvar om någon skulle ha vant sig vid att använda det)

- Om man är längst ut på en rad i fullskärmseditorn skickas det inte längre
 en ANSI-sekvens för att stoppa in ett nytt tecken utan bara själva tecknet.
 Detta bör avhjälpa en del problem med ASCII-send till fullskärmseditorn.

- Den som har laddat upp en fil kan se och manipulera den även om den inte
 är validerad.

- Lista Nyheter ska inte ta med ovaliderade filer när den räknar efter hur
 många nya filer det finns i en area.

- Vid Radera Area kommer frågan upp med ordentlig radmatning.

- Ett nytt subject för AreaInfo(), 'f', för att få reda på dess flaggor.

- Fältet för "Senast inloggad" nollställs för nya användare.

- Byt Area ska klara av att hantera situationen när man inte befinner sig
 i någon area och anropar kommandot utan argument.

- Man kan nu (äntligen!) addera folk till möten medan de är inloggade.

- CreateText() ska inte längre kunna producera texter med för långa rader.
 Övriga systemet ska också bättre klara av de texter som har för långa
 rader.

- Om en användare misslyckas med att ge rätt namn och lösen tre gånger så
 slängs han ut.

- Lista Medlemmar -g kan avbrytas med Ctrl-C.

niklas@nilin.se