Changes150

- FidoNet med allt vad det innebär.

- Man kan ställa in i System.cfg hur många försök att logga in en
 användare ska få göra innan man slängs ut. (Förut var det hårdkodat
 3)

- Vilka-kommandot är förbättrat. Om man bara kör 'Vilka' så får man upp
 Nodnummer, Nodid (som anges i Node.cfg) och namn. Ger man argumentet
 '-v' får man även reda på vilken hastighet användaren är inloggad
 på och vad han gör. I Kommandon.cfg anger man för varje kommando
 med fälttet 'W=' vad det ska stå i Vilka när kommandot körs.
 De som startar NiKomSer via TrapDoor måste även ange flaggan
 -C för att infon ska komma med i Vilka.

- Ett nytt ARexx-kommando 'setnodeaction' för att få en godtycklig
 sträng att visas i Vilka-kommandot.

- Ett antal nya fält i Kommandon.cfg
 F - Vad som ska hamna i loggfilen när komamndot utförs. Om F är satt
   till 'spelar Hack'n Slash' så kommer loggfilen att se ut såhär:
   940509 22:36 - Niklas Lindholm (sysop) #0 spelar Hack'n Slash

 ( - Ett nummer på ett ARexx-program som ska köras innan kommandot
   utförs.

 ) - Ett nummer på ett ARexx-program som ska köras efter kommandot
   utförs.

- ARexx-funktionerna KeyInfo() och GetDir().

- Stöd för olika nodtyper. I den nya filen DatoCfg/NodeTypes.cfg anger
 man vilka nodtyper som finns tillgängliga.

- NiKomSer kan inte längre startas från Shell. Istället använder man
 ett nytt program, PreNode. Denna tar emot namn och lösenord och
 startar den nodtyp som användaren önskar. Registrering av nya användare
 sker även i PreNoden. PreNode har ett bantat ARexx-interface. Följande
 kommandon finns kvar: sendstring, getstring, sendtextfile, getchar,
 chkbuffer, yesno, setlinecount och sendchar. (Alla funktioner ligger
 i Servern och är naturligtvis tillgängliga).
 NiKomCon fungerar precis som det gjort tidigare.

- Man kan inte längre skapa flera grupper med samma namn.

- Antal rader för en ny användare initialiseras innan NyAnv.txt skrivs
 ut istället för efter.

- Fullskärmseditorn accepterar även LF (ASCII 10, $0a) som radbrytning
 och inte bara CR (ASCII 13, $0d).

- Mötesstatus visar nu mötets nummer istället för max texter, som aldrig
 har använts.

- En ny ARexx-funktion, DelOldTexts(antal) som rensar ut texter
 från systemet.

- ARexx-kommandot 'SendRawFile' som skickar en fil helt omodifierat. Inga
 pauser för antal rader och dyl görs.

- I MeetInfo() kan man ange 'M' för att få reda på vem som är MAD i mötet.

- Sök skriver ut "Inga filer hittade" om inga filer hittades.

- En ny flagga för att kunna slippa automatiska meddelanden om att folk
 loggar in och ut.

- En ny flagga för (ANSI)färger.

- Om man försöker ändra till en för lång beskrivning med ChgFile() så
 trunkeras strängen.

- NodeInfo() är utbyggt för att kunna ge information om vad användarna
 gör på de olika noderna.

- UserInfo() har fått ett nytt subject, 'z', för att få reda på hur många
 olästa brev en användare har. Siffran man får är numret på senaste lästa
 brev + 1. Om brevet med detta nummer finns så är detta alltså oläst.

- Lista Nyheter kan nu avbrytas med Ctrl-C.

- Ett nytt ARexx-kommando, changelatestinfo, för att ändra i det som kommer
 att hamna i 'Lista Senaste'.

niklas@nilin.se