Changes151

- NiKServer ska inte längre krascha om nikom.library inte går att öppna.

- Man ska nu kunna skapa Grupper igen. En skojig liten bugg gjorde att
 man bara kunde skapa grupper som redan fanns. Det ska dessutom gå att
 skapa grupper även om en grupp med det högsta möjliga numret finns.
 (Förutsatt att det finns luckor längre ned i numreringen..)

- Den extra raden med ett namn när man skickade säg som blev längre än
 en rad är borta.

- Förhoppningsvis ska det inte komma några <RETURN> nu när folk håller
 på att logga ut.

- Börja Om fungerar igen.

- Man kan få en hel massa mer information med MeetInfo().

- Man kan få ut vilka grupper en användare är med i med UserInfo().

- Man kan få ut vilka grupper en area och ett möte är kopplade till.
 (Med AreaInfo() resp MeetInfo())

- Om man skriver 'Medlem -a' så ska man inte få en massa olästa texter
 i de Fido-möten man är med i.

- ANSI-färger strippades inte i NiKomCon om färg-flaggan var avslagen,
 det ska det göras nu.

- Ett nytt fält i System.cfg, LOCALCOLOURS, styr om det ska vara några
 färger i NiKomSer-fönstrena. Denna fungerar helt oberoende av hur
 användarna har ställt färg-flaggan.

- Skrivstyrda möten ska fungera ordentligt nu.

- Ny versionsnumrering på de olika komponenterna i NiKom. Det finns nu tre
 nummer att hålla reda. Realese-nummer kommer fortsätta på den gamla
 numreringen. Den är 1.51 för den här versionen.
 Versionsnummer är ett heltal som är detsamma för alla komponenter i samma
 release. Man kunde inte ha så höga nummer som 151 så det fick bli (helt
 slumpmässigt :-) V17 för 1.51.
 Revisionsnummer är även detta ett heltal som är individuellt för varje
 komponent. I skrivande stund är tex nikom.library 17.3.

- När inloggningstexten så sätts nu flaggorna till de värden som är
 inställda i System.cfg. (Som nya användare får) Vid namnprompten
 ändras ISO-flaggan så att både ISO och SF7 accepteras. Övriga
 flaggor lämnas intakta.

- Datumformatet ska vara mer korrekt för Fido-texter.

niklas@nilin.se