ReadMe140

Först av allt ska alla texter i Head.dat och Text.dat splittas upp på flera
filer. Detta görs med det medföljande konverteringsprogrammet
(ConvHeadText). Innan detta kan göras måste det dock kanske raderas texter
så att det lägsta textnummret är jämt delbart med 512.

När detta sedan är konverterat så se till att ta bort filerna Head.dat och
text.dat _innan_ Servern körs igång. Ett tips kan vara att dock behålla en
backup av dessa filer.


En del kommandon i ARexx-interfacet har bytt namn, enligt följande lista:

Kommandohosten
--------------
getstring    - getstring
sendfile    - sendtextfile
visatext    - showtext
visabrev    - showletter
senastread   - lasttext
kommando    - nikcommand
edit      - edit
sendbinfile   - sendbinfile
recbinfile   - recbinfile
gettekn     - getchar
chkbuffer    - chkbuffer
yesno      - yesno
whicharea    - whicharea
whichmeet    - whichmeet

Funktionshosten
---------------
UserInfo()   - UserInfo()
MotesInfo()   - MeetInfo()
SysInfo()    - SysInfo()
NiKParse()   - NiKParse()
Senaste()    - LastLogin()
KommandoInfo() - CommandInfo()
FilInfo()    - FileInfo()
AreaInfo()   - AreaInfo()
ChgUser()    - ChgUser()
SkapaFil()   - CreateFile()
ReadConfig()  - ReadConfig()
NodeInfo()   - NodeInfo()
NextFile()   - NextFile()
RederaFil()   - DeleteFile()
CreateText()  - CreateText()
TextInfo()   - TextInfo()
NextUnread()  - NextUnread()

Alla ARexx-program måste alltså konverteras för att fungera med 1.40.
För de som är begåvade med TurboText så finns det ett Arexx-program för att
automatiskt konvertera alla filer i NiKom:Rexx. NyNik.ttx heter det.

Två nya ARexx-kommando finns också: "niknrcommand" och "logout" De finns
med i den uppdaterade ArexxInterface.doc som följer med.


Man kan numera starta NiKomSer när modemet redan är uppkopplat, tex från
TrapDoor. Man anger då "-Getty" på kommandoraden. När denna flagga ges kan
man även ge flaggan "-Bxxxx" för att ange vilken hastighet som ska köras
mellan dator och modem.
När en sådan inloggning avslutas även hela NiKomSer.


Editorerna har inte längre någon begränsning på 200 rader. Även en del
andra ändringar har gjorts, framförallt i fullskärmseditorn. Nya info-filer
medföljer.


NiKom kan numera logga olika händelser till en loggfil. Vad filen heter och
vad som ska loggas anges i System.cfg. Exempel medföljer.


Ett nytt kommando finns även, "Börja Om". Det kan bara användas från
NiKomSer och påbörjar där en ny inloggning utan att bryta linan. Det har
nummer 325 och ser ut såhär i min Kommandon.cfg:
N=BÖRJA OM
S=4
O=2
#=325


Man kan använda modemets autosvar om man nu skulle vilja det. Då sätter man
första tecknet i ANSWERSTRING till "-" (streck mao)Fullständiga förändringar finns i Changes.txt som medföljer.

niklas@nilin.se