ReadMe14711

Uppgradering till NiKom v1.4711
-------------------------------

Detta uppgraderingsarkiv är för dig som kör NiKom 1.47. Skulle du köra
NiKom 1.45 eller NiKom 1.46 fortfarande så finns det ett uppgraderings-
arkiv till 1.47. Detta kan hittas på många BBS:er. Det finns naturligtvis
på NiKom BBS för fri download.
Skulle du köra en ännu äldre version, ta kontakt med mig för mer info.

Denna uppgradering fungerar både med den registrerade versionen och demo-
versionen. Demoversionen kommer efter uppgraderingen att fortsätta vara
demoversion och den registrerade kommer naturligtvis att fortsätta vara
registrerad.

Själv uppgraderingen är enkel om du har Commodores installationsprogram
Installer. Om du inte har den förslår jag att du försöker få tag på den.
Den finns på många BBS:er.

Placera alla filerna som hör till uppgraderingen i ett separat directory.
Inte direkt i NiKom: (i en under- katalog i NiKom: går dock bra). Öppna
sedan uppgraderingslådan från WorkBench och klicka på ikonen
UppgrNiKom14711. Då kommer programmet Installer att köras igång och du kan
steg för steg installera uppgraderingen. Vid varje steg i uppgraderingen
finns det ytterligare information att få genom att klicka på "Help".
Utnyttja gärna detta så kan onödiga missförstånd undvikas.

När installeringen är klar är det bara att köra igång det nya systemet som
vanligt.

Genom att klicka på ikonen Changes14711 så kan du se vilka förändringar som
har skett sedan 1.47.
Copyrights
----------
NiKom v1.4711 är © Niklas Lindholm 1991-94. Alla rättigheter
reserverade.

Uppgraderingen till NiKom v1.4711 levereras "as is". Med det menas att
upphovsmannen inte tar på sig något ansvar för vad som kan hända varken
under installationen av NiKom v1.4711 eller användandet av den nya versionen.

Detta uppgraderingsarkiv får spridas fritt under förutsättning att:
- Alla filer finns med och är helt omodifierade.
- Inga pengar förutom ev RIMLIGA distributionskostnader tas ut för
 tillhandahållandet av arkivet.


Varför 1.4711?
--------------
Viss okunskap i vanlig enkel hackerkunskap har visat sig då versionsnumret
1.4711 blev känt. Följnade är saxat ur Hackerns handbok:

17       Meta-uttryck. Betecknar Det Minst Slumpmässigt Valda
        Talet. Används då man vill beteckna ett tal, vilket
        som helst. Dess ursprung är höljt i dunkel. Används
        med förkärlek av övningsassistenter: "Tag ett tal, låt
        oss säga 17, och..."

42       Det Slutgiltiga Svaret på frågan om Livet, Universum,
        och Allting. Förekommer ymnigt, (se t.ex boken "The
        Hitch-Hiker's Guide to the Galaxy" av Douglas Adams).

4711      Används ibland i stället för 17, vid tillfällen då man
        vill beteckna ett lite större tal. Kommer troligen från
        namnet på "äkta" Eau-de-cologne, "No.4711".

11147      4711 i bas 8.


Slutkläm
--------
Till sist vill jag bara tacka mina tappra betatestare och deras BBS:er.
Tomas Kärki, Magnus Lindkvist, Nils-Arne Dahlberg, Christian Almgren,
Bo Liljegren, Erik Lundevall och Rickard Olsson.

Vill man får tag på mig så är följande sätt lämpliga:

NiKom-BBS, 08-7925206 och 08-7686932
FidoNet: 2:201/411.17 (inom snar framtid 2:201/420)
AmigaNet: 39:164/106
UseNet: Niklas_Lindholm@p17.anet.bbs.bad.se

Niklas Lindholm
Marknadsvägen 203 2tr
183 34 Täby

Tel: 08-7684037Ha det så kul med 1.4711!

/Niklas

niklas@nilin.se