Vad hände i olika versioner av NiKom?

Tyvärr har jag inte en komplett samling av de arkiv med NiKom-distributioner som har släppts. Jag har ändå lyckats gräva fram det mesta av Changes- och ReadMe-filer.
Något som verkligen saknas är information om när olika NiKom-versioner har släppts. De datum som står nedan är vilka datum som filerna i de olika arkiven har. Det borde stämma ganska bra med när de släpptes.

Om någon som läser detta har ett arkiv med en NiKom-version äldre än 1.30 så vore jag jätteglad över att få det arkivet.

Version Datum ReadMe Changes
1.30 911118 Saknas Changes130 Inkluderar ändringar från 1.01
1.40 920512 ReadMe140 Changes140 Inkluderar ändringar från 1.01
1.45 921123 Readme145 Saknas
1.46 930107 Saknas Saknas
1.47 Saknas Saknas Saknas
1.4711 940329 ReadMe14711 Changes14711
1.50 941231 ReadMe150 Changes150
1.51 950116 ReadMe151 Changes151


niklas@nilin.se